CIIC, Giám đốc tài chính, Organization CFO, oCFO, Financial Advisor

Outsourced CFO
CIIC là thành viên của Felix Financial Solutions Corporation.
CIIC cung cấp dịch vụ CFO.
Dịch vụ oCFO (Organization CFO - Doanh nghiệp Giám đốc tài chính) bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) Tư vấn tài chính;
(ii) Hoạch định tài chính;
(iii) Thu xếp nguồn tài trợ;
(iv) Thực thi tái cấu trúc tài chính;
(v) Bán cổ phần, chuyển thành công ty đại chúng, MnA
Giới thiệu về CIIC oCFO
Các tồn tại của Doanh nghiệp
Giá trị của CIIC
Gói Dịch vụ
Chương trình đào tạo
Đào tạo chuyên sâu và thực tiễn các kiến thức liên quan đến Thẩm định tín dụng ngân hàng, Dự án đầu tư
Đào tạo cho Ban tài chính, Ban kiểm soát, chuyên viên Quản lý quỹ... về góc nhìn Thẩm định doanh nghiệp
Giới thiệu chương trình đào tạo
Đặc trưng của CIIC
Các khóa đào tạo
Dịch vụ phân tích
Các dịch vụ khác liên quan đến tư vấn tài chính: (1) Thẩm định và phản biện độc lập phương án tài chính, dự án đầu tư; (2) Xây dựng Báo cáo khả thi (FS) Dự án đầu tư; (3) Tìm hiểu và điều tra thị trường; (4) Bảo hiểm tài sản, rủi ro các loại; (5) Định giá tài sản, doanh nghiệp...
Dịch vụ theo nhu cầu
Dịch vụ Kế toán
khách hàng nói gì về chúng tôi ?
Khách hàng tiêu biểu và Đối tác chiến lược của CIIC
Đối tác khách hàng
Đối tác Chiến lược và Khách hàng
Tin tức & Sự kiện
Tin tức hoạt động mới nhất của CIIC
đăng ký nhận tin chat FB chat zalo Gọi điện Gọi điện